Sosyal Sorumluluk Birimi

Bireyselleşmenin öne çıktığı günümüz dünyasında duruşumuzun yapıtaşı adalet, merhamet ve cömertlik olmalıdır. Bu minvalde ihtiyaç sahibi bireylere, gruplara ve coğrafyalara uzanıp, bu ihtiyaçlara cevap verecek faaliyetleri sorumluluk hissiyatıyla gerçekleştirmek amaçlanmaktadır. Gücünü gençliğin dinamizminden alan Genç Ensar bu alandaki çalışmalarını Sosyal Sorumluluk Birimi bünyesinde yoğunlaştırarak sorumluluk bilincini diri tutmak, kimsenin fikrine, diline ve ırkına bakmaksızın muhtaç olana "Ensar" olma niyetindedir. Bu hedefin gerçekleşmesi için çalışan Sosyal Sorumluluk Birimi insani değerleri önceleyen gönüllüleri, ulusal ve uluslararası düzeydeki çalışmaları ile bu bilinci canlı tutmak gayretindedir.