Kurumsal İlişkiler ve İletişim Birimi

Kurmsal İletişim Biriminin görev ve sorumlulukları şöyledir;

  • Ensar’ın ulusal ve uluslararası, sivil toplum ve meslek kuruluşları ile ilişkilerini düzenlemek,
  • Genç Ensar’ın ulusal ve uluslararası, sivil toplum ve meslek kuruluşları ile ilişkilerini düzenlemek,
  • Sivil toplum ve meslek kuruluşlarının toplantı, festival, şölen, şenlik, piknik gibi etkinliklerine GENÇ ENSAR adına katılmak, katkıda bulunmak ve ortak çalışmalar yapmak,
  • Teşkilat mensuplarının kurumsal manada bilinçlenmesi ve iletişim kabiliyetlerini kuvvetlendirmeleri yönünde eğitimini ilgili birimler ile eşgüdümlü bir şekilde sağlamak,
  • Genç Ensar’ın amaç ve çalışmalarını anlatmak, gençliğin ve özelde üniversite öğrencilerinin beklentilerini, istek ve şikâyetlerini tespit etmek amacıyla ilgili birimlerle birlikte esnaf, sivil toplum kuruluşları, üniversite ile resmî kurumlara ziyaret programları yapmak,
  • Bayramlarda, teşkilat içi bayramlaşma programları düzenlemek; diğer sivil toplum kuruluşlarına, ziyaretlere katılacak ekipleri belirlemek ve ziyaretleri gerçekleştirmek,
  • Tüm teşkilat için üye bilgi bankası oluşturmak ve güncellemelerini takip etmek,

Genç Ensar’ın faaliyetlerinden üyeleri ve irtibatta olduğumuz diğer stk ve resmi kurum ve kuruluşları haberdar etmek.