Kültür-Sanat ve Spor Birimi

Belirlediği misyon doğrultusunda kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerin planlanması ve etkin bir şekilde yürütülmesini amaçlar. Çeşitli etkinliklerle edebi, sanatsal ve sportif faaliyetlere gençleri teşvik etmeye ve farklı alanlarda gençlerin nitelikli bireyler haline gelmesine dönük çalışmalar yapmayı hedeflemektedir.