Araştırma ve Geliştirme Birimi

Araştırma ve Geliştirme birimi, birliğimizin diğer organlarına kaynaklık eden, destek sağlayan ve besleyen bir konumdadır.Araştırma ve Geliştirme birim sorumlusu ; vakıf senedinde belirlenen çalışmalarımızın, uygulanabilir hale dönüştürülebilmesi için stratejik çalışma yapacak birimin başıdır. Kendisine bağlı üyeleriyle Ar-Ge çalışmalarını genel olarak yönetir, stratejik bilgi üretimini koordine eder. Ar-Ge birim sorumlusu, görevini etkin şekilde yerine getirmek amacıyla, Komisyon Sorumlusu’nun belirlediği yetkilerini kullanır. Araştırma ve Geliştirme biriminin görevleri şunlardır:

  • Araştırma ve Geliştirme ile ilgili konularda birliği temsil etmek
  • Ülkede ve dünyada cereyan eden olayları ve muhtemel gelişmeleri değerlendirerek stratejiler geliştirilmesine yardım etmek. Bu çerçevede Genç Ensar’ın yakın ve orta vadeli hedeflerinin neler olabileceği konusunda görüş
  • Genç Ensar’ın vakıf senedinde belirtilen hizmetlerin gerçekleştirilmesi için uygulanabilir, etkin ve verimli araştırma ve geliştirme projeleri yürütmek.
  • Avrupa Birliği Projeleri geliştirerek çeşitli eğitim programları tertipler ve projeler üretmek
  • Kamuoyu araştırmaları ve anketler yapmak, düşünce grupları oluşturmak
  • Kendine bağlı bölümlerin yıllık programları ile gerekli bütçe tekliflerini
    hazırlamak ve ilgili birimlere sunarak müteakip verimli bir şekilde uygulanmasını          

      sağlamaktadır.